16.12.2014.

Tajne Direrove "Melanholije"

"Melanholija", bakrorez nemačkog umetnika Albrehta Direra, delo je izuzetne složenosti sa puno skrivenih značenja. Den Braun, autor mnogih danas popularnih bestselera, u svom "Izgubljenom simbolu" koristi magični kvadrat sa Direrovog bakroreza radi otkrivanja tajne masonske piramide... Ali ako ostavimo po strani popularnu literaturu, šta nam u stvari poručuje Direrorov magični kvadrat, a, zajedno s njim, i cela "Melanholija"?


"Melanholija" se može po horizonatali izdeliti na tri dela - svaki od tih horizontalnih nivoa simbolizuje stepen saznanja. Na najnižem nivou, na samom dnu slike, prikazano je mnoštvo alata i idelano oblikovana lopta. Majstorstvo zanata je dakle predstavljeno kao prvi od tri ukupna stupnja. Drugi nivo je rezervisan za intelektualnu spoznaju - anđeo i zamišljena figura krilatog genija bave se intelektualnim delatnostima. Tu se našlo mesta i za specifičan poliedar, što, uz šestar u ruci genija posebno ističe značaj matematike (i geometrije). Ovo ne čudi - sam Direr, iako nije imao formalno matematičko obrazovanje, izučavao je matematiku, i imao kontakta sa čuvenim Euklidovim "Elementima". Takođe, mesta se našlo i za kazan sa vatrom, što aludira na alhemiju. Poslednji, treći nivo, rezervisan je za najviši stepen spoznaje, koji se predstavlja kao beskonačan - stepenice i zdanje na koje su naslonjene nastavljaju se negde izvan dela. To ukazuje na beskonačnost mogućih spoznaja, ili makar na činjenicu da su mnoga od tih znanja večno nedostupna čoveku. Tu je i prizor komete, uz slepog miša kao simbola melanholije. Melanholija je sudbina genija - do velike spoznaje stižu melanholični duhovi, a melanholija se tu javlja kao cena kojom se velike istine plaćaju. (što je smatrao i Aristotel)

Zanimljivo je da natpis na bakrorezu ne glasi "Melencolia", već "Melencolia I". Šta simbolizuje to "I" ne može se sa sigurnošću reći, ali postoje naznake mogućeg značenja. Naime, u delu Hajnriha Kornelijusa Agripe, "O okultnoj filozofiji" pominju se tri nivoa genijalnosti - prvi čine umetnici i zanatlije, u drugom su oni kod kojih preovladava razum (naučnici), a u trećem oni čija je intuicija toliko razvijena  da se mogu približiti najvećim istinama sveta (proroci). Otuda jedinica može aludirati na činjenicu da je delo stvorio čovek sa prvog nivoa saznanja - umetnik. Ipak, natpis je iz nekog razloga našao svoje mesto u trećem delu slike, a takođe se može primetiti da prethodno opisano raslojavanje ujedno prati ovu podelu. 


Delo u celini je jako dobro osmišljeno i puno je različitih simbola i značenja koje je teško nabrojati bez da se neki izostavi.  Recimo, tu je pas koji leži pored lika genija i koji je verovatno tu jer se u drugi nivo uklapao kao pametna životinja. Ključevi koje zagonetna figura genijalca ima kod sebe dođu kao simbol vlasti, a novčanik kao simbol bogatstva uopšte. Zanimljiv detalj leži u činjenici što je novčanik otkačen od svog prvobitnog mesta, i bačen među alate. Prelazak na drugi stupanj izgleda prati odricanje od materijalnog - u korist umnog. Tu su i peščani sat kao simbol prolaznosti, zvonce koje aludira na božansko. Neki detalji asociraju na Saturn - planetu koja astrolozi vezuju za melanholiju. 

Najzad, tu je i već pominjani magični kvadrat. Bez posebnih mistifikacija, ovaj magični kvadrat se odlikuje posebnom matematičkom lepotom - simetrijama koje mu s pravom obezbeđuju mesto u gornjem delu slike. Pored toga što zadovoljava svojstva klasičnog magičnog kvadrata, ovaj ima nekoliko dodatnih zanimljivih osobina - ne samo da je zbir po kolonama, redovima i glavnim dijagonalama isti (34), već je to tako i sa zbirom brojeva u središnja četiri kvadrata. Zbir je 34 i u označenim kvadratima. Zbirovi brojeva u kvadratima simetričnim u odnosu na centralni su isti - 17. Donji red je posebno zanimljiv - središnja dva kvadrata tog reda obrazuju 1514 - godinu kada je ovo umetničko delo nastalo, a brojevi 1 i 4 u preostala dva kvadrata predstavljaju Direrove inicijale (A. D - 1.4).  Interesantno je što su neki brojevi na bakrorezu namerno prepravljani - 6 je menjano na 5, a 5 na 9. U tom zagonetnom detalju je verovatno skrivena još neka Direrova poruka. 


Lični pečat Direra ovde nisu samo inicijali - prema nekim teoretičarima, ova slika može biti Direrov autoportret, i  moguće da je on sam iza lika krilate figure genija sa šestarom. Činjenica je da ovaj bakrorez pun neobičnih detalja, koje zbog čitave priče sa simbolizmom prilično podležu slobodnoj interpretaciji. Teško je reći šta je sve sam Direr poručio sa svojom "Melanholijom", ali se osnovna nit čini jasna, i nadovezuje se na već pomenutu Aristotelovu misao - melanholija je osobina velikih duhova.

Autor: M

Нема коментара:

Постави коментар