19.10.2016.

Na rubu žanrova: Bob Dilan i problem kantautorstva

Ovih dana, nakon što je Nobelov komitet odlučio da prestižno književno priznanje dodeli popularnom američkom muzičaru, često se poteže tema o tome da li je  takav izbor opravdan. Nagrada koja je izmakla i takavim književnicima kakvi su bili Nabokov ili Džojs, odjednom je pripala nekom ko, čini se, i nije toliko čovek iz književnog sveta. No, da li je zaista tako?01.08.2016.

Bela Tar - Priča o Ničeovom torinskom konju

"Torinski konj", delo kojim je mađarski sineasta Bela Tar zaokružio svoj filmski opus, spada (bez preterivanja) u vrhunac umetničkog filma. Ovo se ogleda u kvalitetu slike (realizovane u crno-belo-sivom stilu, uobičajnom za ovog režisera), uverljivim tehničkim rešenjima (kretanje kamere u prostoru, sporost koja podseća na Tarkovskog),  auditivnom elementu (minimalističko rešenje u kojem se nekoliko tonova ciklično ponavlja kao potkrepljenje opšte apokaliptične atmosfere), a takođe i filozofsko-literalnom. Osnova za snimanje ovog remek-dela jeste esej jednog poznatog mađarskog pisca (Laszlo Krasznakorhai) u kojem je reč o susretu koji se krajem XIX veka dogodio na ulicama italijanskog grada Torina, posle kojeg je, navodno, Fridrih Niče zapao u period ludila. Reč je, naime, o sceni u kojoj se konj nemilosrdno bičuje, nakon čega Niče (koji zatiče taj prizor) pritrčava konju i kreće da ga grli. O tome šta je taj susret doneo Ničeu (njegovim poslednjim godinama) postoji pristojna dokumentacija. No, šta se desilo s konjem?


28.07.2016.

Mišel Fuko - Problem i značaj ljudskog kapitala u ekonomskoj teorijiŠta znači stvoriti ljudski kapital, stvoriti te kompetencije-mašine(1), koje će proizvoditi prihode, koje će biti nagrađivane prihodima? To, naravno, znači činiti ono što se zove edukaciona investiranja. Nije trebalo čekati neoliberale da bi se ukazalo na određene efekte ovih edukacionih investiranja, bilo da se radi o obrazovanju, bilo da se radi o profesionalnom usmerenju. Ali, neoliberali skreću pažnju na to da je ono što treba zvati edukacionim investiranjem, ili barem elementima koji ulaze u sastav ljudskog kapitala, da su oni mnogo veći i brojniji od običnog školskog ili profesionalnog učenja. Od čega se sastoji investiranje koje će formirati kompetenciju mašinu? Eksperimentalnim putem i opservacijama saznalo se da se ono sastoji, na primer, od vremena koje roditelji posvete svojoj deci van osnovnih aktivnosti vezanih za obrazovanje. Zna se vrlo dobro da će broj sati koje majka provede pokraj deteta, dok je još u kolevci, biti vrlo važan za konstituisanje kompetencije-mašine, ili za konstituisanje ljudskog kapitala, i da će dete biti daleko prilagodljivije ako su mu roditelji posvetili dovoljno sati, nego ako su mu ih posvetili manje. To znači da vreme hranjenja, vreme pažnje koje su roditelji posvetili deci, mora biti analizirano pilikom investiranja u konstruisanje ljudskog kapitala. Provedeno vreme, pružena nega, nivo kulture roditelja, takođe - jer se zna da za isto provedeno vreme, obrazovani roditelji će za dete stvoriti mnogo viši ljudski kapital nego oni sa nižim nivoom kulture - skup tih obrazovnih stimulusa koje dete prima: sve će to stvoriti elemente za formiranje ljudskog kapitala. To znači da bi se ovako stiglo do analize vezane za okolinu, kako kažu Amerikanci, života deteta, da će se moći izračunati i u izvesnoj meri brojevima izraziti, u svakom slučaju moći će se izmeriti mogućosti investiranja u ljudski kapital. Šta se od ljudskog kapitala proizvodi u detetovom okruženju? U čemu će se taj i taj tip stimulacije, takav i takav način života, takav i takav odnos sa roditeljima, odraslima, ostalim ljudima, u čemu će se sve to iskristalizovati u ljudskom kapitalu? Dobro, pošto treba ići daleko, ja ću biti brz. Na isti način može se izvršiti analiza lečenja, svih aktivnosti koje se tiču zdravlja pojedinca, koji važe za elemente prema kojima će ljudski kapital, pod jedan, moći da se poboljša, pod dva, da se očuva i koristi što duže. Treba, dakle, misliti o svim problemima, ili barem o svim problemima zaštite zdravlja, o svim problemima higijene, da bi se poboljšao ljudski kapital.